IDFA Extended

Sana Valiulina onderzoekt het verleden van haar stille, ondoorgrondelijke vader, die tien jaar in een stafkamp van Stalin heeft gezeten. Met intieme brieven, dagboeken en unieke kleurbeelden uit de oorlog wordt een zowel persoonlijk als een universeel verhaal verteld, dat nog steeds diepe sporen achterlaat.

De vader van Sana Valiulina praatte nooit over het verleden. Zij en haar zus Dinar wisten dat hij na de Tweede Wereldoorlog in een van Stalins strafkampen had gezeten. Maar wat daar is gebeurd, bleef onduidelijk. Sana’s vader hoorde bij de vijf miljoen Russische krijgsgevangenen van de nazi’s. Het merendeel stierf tijdens hun gevangenschap van uitputting en honger. De overlevenden werden na terugkomst door Stalin als verraders beschouwd en naar de goelag gestuurd. Tien jaar verbleef Sana’s vader daar. Was hij een verrader, of werd hij verraden?

Vatersuche’, een monument voor de monsterlijk behandelde krijgsgevangenen in de Sovjet-Unie


NRC

Tickets

Blijf op de hoogte